kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Aktualności
<< poprzedni  następny >>

OGŁOSZENIE !!!

Opublikowano 15-04-2014::Admin

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie
planuje zorganizowanie w szkole gabinetu stomatologicznego.
Zainteresowanych prosi o kontakt telefoniczny bądź osobisty.

Komentarze 0

Kolekcja aparatów fotograficznych

Opublikowano 07-04-2014::Admin

Zwracam się z ogromną prośbą do społeczności naszej szkoły o wsparcie koła fotograficznego. Apeluję do uczniów oraz rodziców, którzy być może posiadają jeszcze stare, zapomniane i  niepotrzebne aparaty fotograficzne, aby wypożyczyli lub jeśli mogą podarowali szkole takowe eksponaty. Kompletowana jest na bieżąco mini wystawa aparatów fotograficznych minonego stulecia oraz najnowszych maszyn. Do tej pory udało nam się zgromadzić takie modele aparatów jak: Zenit, Smiena, Vilia, Elikon, Fuji, Minolta, Polaroid, Olympus. Dziękujemy uczniom i rodzicom za podarowanie i wypożyczenie tych eksponatów.

 

Jeśli posiadasz niepotrzebnego Druha, Fieda, Zenita lub inny model aparatu fotograficznego - chętnie przyjmiemy go do naszej kolekcji szkolnej.
Może być uszkodzony.

 

Zapraszamy oczywiście do naszej GALERII.

Marcin Kułak

Komentarze 0

Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I

Opublikowano 07-04-2014::Admin

Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie

 

Zapisy i przyjmowanie wniosków i zgłoszeń

do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie:

 w dniach od 20 marca 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r.

 

Dokumenty wymagane przy zapisaniu dziecka do oddziału przedszkolnego:

1. dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Parczew:

- karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego,

2. dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Parczew:

- wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego,

- oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające kryteria przyjęć  wymienione w pkt. 2  wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

Dokumenty wymagane przy zapisaniu dziecka do klasy pierwszej:

1. dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie:

- karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej,

2. dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie:

- wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej,

- oświadczenia potwierdzające kryteria przyjęć wymienione w pkt. 2 wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

 

W chwili składania wniosku lub zgłoszenia w sekretariacie szkoły rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dokumentów poświadczających poprawność wpisanych danych: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia, poświadczenie stałego zameldowania (jeżeli jest inny niż w dowodzie osobistym rodzica/ opiekuna prawnego).

Komentarze 0

Pierwsza pomoc przedlekarska - warsztaty klas IV - VI

Opublikowano 04-04-2014::Admin

Wzorem klas młodszych dzisiejszego dnia do warsztatów z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przystąpiły klasy IV - VI. Zajęcia były prowadzone przez studentów ratownictwa medycznego Państwowej Szkoły Wyższej  im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Zajęcia były podzielone na trzy części dla klas IV, V i VI.

Szkolenie rozpoczęło się od części teoretycznej, na której prowadzący omówił szczegółowo program zajęć oraz podstawy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Po zjęciach teoretycznych nasi uczniowie bardzo chętnie przystąpili do części praktycznej, początkowo z udziałem instruktorów, a następnie we własnych grupach. Dzieci trenowały układanie rannego w pozycji bocznej ustalonej, opatrywanie urazów oraz resuscytację krążeniowo - oddechową z wykorzystaniem fantomów.

Zapraszamy oczywiście do naszej GALERII.

Komentarze 0

Sprawdzian Kompetencji klas VI 2014

Opublikowano 01-04-2014::Admin

Kolejny sprawdzian kompetencji klas szóstych za nami. Teraz czekamy, a właściwie szóstoklasiści czekają na wyniki wiec w międzyczasie mozna podpatrzeć w Galerii co działo się na sali gimnastycznej bezpośrednio przed rozpoczęciem pisania.

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>