kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Aktualności
<< poprzedni  następny >>

PROGRAM „WSPARCIE NA STARCIE” O ZAGROŻENIACH MÓWI OTWARCIE

Opublikowano 25-11-2016::Dorota Matuszewska


To hasło jest najlepszą reklamą działań programowych, które co roku  realizowane są w naszej szkole. Celem programu jest przestrzeganie uczniów przed konsekwencją zachowań ryzykownych związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu, telefonu, kontaktów z narkotykami, dopalaczami, papierosami. W klasach starszych odbywają się spotkania z pedagogiem, klasy młodsze odwiedza pielęgniarka szkolna. 17 listopada był szkole Dniem Profilaktyki. Specjalista z Poradni Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji „Odzyskaj siebie” w Lublinie   przeprowadził wśród klas III, V i VI warsztaty multimedialne dotyczące właściwych relacji rówieśniczych oraz zagrożeń współczesnego świata. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Przed nami spotkanie teatralne, konkursy oraz wystawa podsumowująca działania programowe. Treści projektu wynikają z Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły, która duży nacisk kładzie na profilaktykę zdrowotną. Atrakcyjne działania możliwe są dzięki dofinansowaniu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Autorem i koordynatorem programu jest pedagog szkolny.

---
---
---

Komentarze 0

KONKURS WIEDZY NA TEMAT SZKODLIWOŚCI PALENIA PAPIEROSÓW

Opublikowano 21-11-2016::Admin

Komentarze 0

Życie jest pasją – człowiek, koń, przyroda…

Opublikowano 17-11-2016::Admin

   W dniu 14.11.2016r. w Szkole  Podstawowej  Nr 1 im. T. Kościuszki gościliśmy  p. Michała Wrońskiego ze Stowarzyszenia Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji im. XX  Pułku Ułanów. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas szóstych.
    Konna  Straż Ochrony Przyrody i Tradycji im. XX Pułku Ułanów powstała w 1975r. Rzeszowie. W jej szeregach są studenci i ludzie różnych zawodów; m.in. wykładowca Politechniki Rzeszowskiej p. M. Wroński. W wolnej chwili wkładają mundury i wsiadają na konie. Stają się ułanami. Chronią przyrodę, poznają historię, otaczają pamięcią miejsca pamięci narodowej. Ułanów i kawalerię zawsze otaczał szacunek społeczeństwa. Tradycja kawaleryjska przetrwała dzięki pasjonatom, którzy ją kultywowali. Kawaleria to styl życia. Starają się wnieść tego ducha  we wszystko co robią.
   Celem spotkania było przybliżenie pięknych tradycji polskiej kawalerii poprzez bezpośredni kontakt z oryginalnym sprzętem używanym przez autentycznych kawalerzystów. Pan Wroński opowiadał o pracy w niewielkiej stadninie pod Rzeszowem, gdzie przygotowują się do kolejnych pokazów.  Wyposażeni w lance i szable w barwach XX Pułku Ułanów im. Króla Jana Sobieskiego biorą udział w inscenizacjach bitew i rekonstrukcjach historycznych.   Jazda polska przez wieki broniąc naszej niepodległości  nie miała  sobie równej w całe Europie. Prowadzą też żywe lekcje historii dla dzieci i młodzieży.
  Spotkanie z pewnością pozostanie w pamięci uczniów pozwalając im na przybliżenie historii polskiej kawalerii jednocześnie ubolewając, że nie mogą na żywo obejrzeć pokazu jazdy ułańskiej z prawdziwym cięciem szablą.
                                                

Z. Kaczmarek

Komentarze 0

Podziękowania

Opublikowano 17-11-2016::Admin

Komentarze 0

Konsultacje logopedyczne

Opublikowano 09-11-2016::Monika Chomicz

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie
zaprasza na

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

które odbędą się 14 listopada 2016 roku w godz. 16:00 – 17:30  
w sali nr 41

Rodzicu!
jeśli chcesz dowiedzieć się, jak bawić się i ćwiczyć
z dzieckiem, by zadbać o jego prawidłową artykulację,

jeśli Twoje dziecko mówi mniej niż jego rówieśnicy, bądź
w ogóle nie mówi,

jeśli w rozwoju mowy Twojego dziecka jest coś,
co Cię niepokoi,

jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawie mowy dziecka
to zgłoś się do NAS

ZAPRASZAMY!!

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>