kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Aktualności
<< poprzedni  następny >>

Pierwsza pomoc przedlekarska - warsztaty klas I - III

Opublikowano 14-03-2014::Admin

W piątek 14 marca 2014 r. uczniowie klas młodszych naszej szkoły mieli możliwość zapoznania się z zasadami udzielania pierwszek pomocy. Gościliśmy bowiem studentów z Katedry Zdrowia i Ratownictwa z Białej Podlaskiej, którzy w ciekawy i przystępny sposób przybliżyli dzieciom ten temat.

Na poczatku zajęć dzieci oglądały slajdy dotyczące różnych nieszczęśliwych wypadków, które jasnym i prostym językiem komentowała jedna ze studentek.

Nauczyły się jak postępować w przypadku omdlenia, zadławienia, oparzenia czy skaleczenia. Następnie wykonywały ćwiczenia praktyczne. Ta część zajęć podobała się najbardziej. Bandażowali sobie ręce, nogi i głowy, układali siebie wzajemnie w bezpiecznej, bocznej pozycji oraz wykonywali wdechy i uciśnięcia klatki piersiowej na fantomach. W szkoleniu wzięło udział około 170 uczniów klas I - III.

Mamy nadzieję, że zajęcia z I pomocy pokonały u dzieci strach przed wypadkiem i uświadomiły jak ważna jest szybka reakcja i pomoc oraz zachowanie tzw. "zimnej krwi".

A. Markowska

E. Brzozowska

Komentarze 0

Komunikat - postępowanie rekrutacyjne

Opublikowano 08-03-2014::Admin

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie podaje terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie na rok szkolny 2014/2015

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1. 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

10-14 marca

 

2. 

Komunikat dyrektora o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym

14 marca

 

3.

Zgłoszenie lub złożenie wniosku o przyjęcie dziecka

20 marca – 15 kwietnia

Do końca sierpnia

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

9 maja do godz. 1200

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 maja do godz. 1400

Do końca sierpnia

6.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7. 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia .

8. 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia  odmowy przyjęcia

9. 

Rozstrzygniecie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do  7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

1. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego mogą składać rodzice dzieci urodzonych od 01 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. które odbyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

2. Zgłoszenie składają rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i zamieszkałych na terenie Gminy Parczew, urodzone w 2009 r.

3. Wniosek składają rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i zamieszkałych poza terenem Gminy Parczew, urodzone w 2009 r.

Informacje, wzory dokumentów do pobrania w sekretariacie szkoły.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie podaje terminy postępowania rekrutacyjnego  do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie na rok szkolny 2014/2015 dzieci urodzonych  w 2007 r.  oraz od 01 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Zgłoszenie lub złożenie wniosku o przyjęcie dziecka

20 marca – 15 kwietnia

Do końca sierpnia

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

9 maja do godz. 1200

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 maja do godz. 1400

Do końca sierpnia

4.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia .

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia  odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygniecie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do  7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

1. Zgłoszenie składają rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy I i zamieszkałych na terenie obwoduSzkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie

2. Wniosek składają rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy I i zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

Informacje, wzory dokumentów do pobrania w sekretariacie szkoły.

Komentarze 0

Spotkanie z p. Michałem Malinowskim

Opublikowano 07-03-2014::Admin

Zapraszamy do GALERII na fotoreportaż ze spotkania uczniów naszej "Jedynki" z p. Michałem Malinowskim, które odbyło się 6 marca 2014 r.

Komentarze 0

Z wizytą na Olimpie ...

Opublikowano 07-03-2014::Admin
28.02.2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie odbył się Konkurs Mitologiczny, który wszedł na stałe w program imprez szkolnych. Udział w nim wzięli przedstawiciele klas piątych, którym dzielnie kibicowali pozostali uczniowie. Przedmiotem zmagań były treści mitologii greckiej. Drużyny wzięły udział w 10 różnorodnych konkurencjach, na przykład: prezentowanie szat, krzyżówka, drama, ' I kto to mówi? ', skojarzenia i test. Uczniowie wykazali się wiedzą, często wykraczając poza wiadomości obowiązujące w klasie piątej. 
Aby poczuć atmosferę starożytnej Grecji, zawodnicy przebrali się w ' boskie ' stroje, a nazwy swoich drużyn powiązali z mitologią. W sprawnym przebiegu konkurencji pomagały nimfy.
Pierwsze miejsce zajęła klasa Vc - ' Poczta Hermesa ', drugie – klasa Vb ' Gang Zeusa ', trzecie _ klasa Va ' Boska Trójka '.
Dzięki atmosferze konkursu, wspaniałym starożytnym strojom i greckiej muzyce przynieśliśmy się w czasie i staliśmy się gośćmi na Olimpie. 
 
GALERIA ZAPRASZA smile.gif

Komentarze 0

Podsumowanie zbiórki makulatury 2013/2014

Opublikowano 07-03-2014::Admin

W pierwszej zbiórce zebraliśmy prawie dwie tony, w roku 2010/2011 – 32 tony, a w bieżącym najwięcej – 34 tony makulatury.

 
W sumie do dnia dzisiejszego nasza szkoła odstawiła do Punku Skupu i dalszego przetworzenia aż 193 tony makulatury!!!
 
W konkursie wzięło udział 21 klas – 9 z młodszej, a 9 ze starszej grupy wiekowej oraz '' zeróweczki ''. Ważenie makulatury odbywało się na bieżąco. Po zsumowaniu wszystkich transportów okazało się, że w bieżącym roku szkolnym 
czytaj więcej ...

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>