kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Aktualności
<< poprzedni  następny >>

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Opublikowano 24-06-2015::Admin

Do pobrania:

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Komentarze 0

Myszy na świetlicy!!!

Opublikowano 07-05-2015::Admin

Rozpoczynamy akcję "Myszy na świetlicy". Zwracamy się z wielką prośbą do osób posiadających niepotrzebne, zalegające w różnych zakątkach domostw MYSZY KOMPUTEROWE. Jeśli ktoś ma takowe sprawne urządzenia i jednocześnie niepotrzebne, bardzo prosimy o przekazanie ich na użytek dzieci przebywających na swietlicy szkolej. Dzieci bardzo intensywnie korzystają z komputerów, w wyniku czego myszki po pewnym czasie nie wytrzymują codziennej eksploatacji.

Z góry dziękujemy

Wychowawcy świetlicy oraz informatyk smile.gif

Komentarze 0

Uczymy się ratować!

Opublikowano 10-04-2015::Admin

W dniach 10 marca i 12 marca 2015 roku uczniowie klas I –VI uczestniczyli w warsztatach udzielania I pomocy przedmedycznej. Przeprowadzili je studenci: Aneta Bielecka, Patrycja Strzałkowska, Marek Zańko, Tomasz Pitura, Bartłomiej Leszczyński i Piotr Kot. Przyjechali do nas z Katedry Zdrowia i Ratownictwa Medycznego w Białej Podlaskiej.
Warsztaty miały na celu przypomnienie oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych w zeszłym roku, dotyczących udzielania I pomocy przedmedycznej.
Zajęcia rozpoczęła prezentacja multimedialna dotycząca różnych  wypadków i sposobów udzielania I pomocy ( omdlenia, zadławienia, oparzenia, skaleczenia ). Następnie odbyła  się praktyczna część zajęć w grupach. Uczniowie uczyli się bandażowania, układania w pozycji bezpiecznej. Ćwiczyli także na fantomach wdechy i uciśnięcia klatki piersiowej.
Mamy nadzieję, że coroczne ćwiczenia wyrobią w uczniach nawyk szybkiej reakcji i pomocy innym oraz pokonają strach przed wypadkiem.

Koordynatorki warsztatów
Ewa Brzozowska  i  Anna Markowska

Komentarze 0

Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I

Opublikowano 01-04-2015::Admin

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie ogłasza zapisy na rok szkolny 2015/2016

- do oddziału przedszkolnego - dzieci urodzone w 2010 r.

- do klasy pierwszej - dzieci urodzone w 2008 i 2009 r.

 

Zapisy i przyjmowanie wniosków i zgłoszeń

do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie:

 w dniach od 20 marca 2015 r. do 15 kwietnia 2015 r.

Serdecznie zapraszamy

Informacje pod numerem telefonu: (083) 355 12 39

 

Dokumenty wymagane przy zapisaniu dziecka do oddziału przedszkolnego:

1. dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Parczew:

- karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego,

2. dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Parczew:

- wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego,

- oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające kryteria przyjęć  wymienione w pkt. 2  wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

Dokumenty wymagane przy zapisaniu dziecka do klasy pierwszej:

1. dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie:

- karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej,

2. dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie:

- wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej,

- oświadczenia potwierdzające kryteria przyjęć wymienione w pkt. 2 wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

 

W chwili składania wniosku lub zgłoszenia w sekretariacie szkoły rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dokumentów poświadczających poprawność wpisanych danych: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia, poświadczenie stałego zameldowania (jeżeli jest inny niż w dowodzie osobistym rodzica/ opiekuna prawnego).

DRUKI ZGŁOSZEŃ, WNIOSKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ DOSTĘPNE SĄ DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY ORAZ ZE STRONY INTERNETOWEJ: www.sp1parczew.pl

Komentarze 0

Z wizytą na Olimpie ...

Opublikowano 28-02-2015::Admin
27.02.2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie odbył się Konkurs Mitologiczny, który wszedł na stałe w program imprez szkolnych. Udział w nim wzięli przedstawiciele klas piątych, którym dzielnie kibicowali pozostali uczniowie. Przedmiotem zmagań były treści mitologii greckiej. Uczniowie wykazali się wiedzą, często wykraczając poza wiadomości obowiązujące w klasie piątej. 
Aby poczuć atmosferę starożytnej Grecji, zawodnicy przebrali się w ' boskie ' stroje, a nazwy swoich drużyn powiązali z mitologią. W sprawnym przebiegu konkurencji pomagały nimfy.
Pierwszy raz w historii konkursu wszystkie 3 drużyny zajęły pierwsze miejsce. Gratulujemy!!!
Dzięki atmosferze konkursu, wspaniałym starożytnym strojom i greckiej muzyce przynieśliśmy się w czasie i staliśmy się gośćmi na Olimpie. 
 
GALERIA ZAPRASZA smile.gif

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>