kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Aktualności
<< poprzedni  następny >>

Program obchodów Roku Patrona Szkoły

Opublikowano 25-03-2017::Admin

Komentarze 0

„BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE” - spotkanie uczniów SP 1 z policjantem

Opublikowano 23-03-2017::Admin
W ramach działań profilaktycznych uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 
w spotkaniu z mł. asp. Arturem Łopackim – policjantem Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. Tematem spotkania była odpowiedzialność i bezpieczeństwo w sieci oraz cyberprzemoc. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie czyhają na młodych ludzi w Internecie. W ciekawy sposób wyjaśnił czym jest cyberprzemoc, jak się przed nią bronić i gdzie szukać pomocy, kiedy staniemy się jej ofiarą. Uczniowie dowiedzieli się, jakie zagrożenie niesie  długie korzystanie 
z komputera oraz jakie są zasady dobrego zachowania w Internecie czyli tzw. netykieta. 
Druga część spotkania dotyczyła odpowiedzialności prawnej nieletnich  oraz form pomocy instytucji i organizacji powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i osobom dorosłym. Funkcjonariusz policji, w sposób adekwatny do wieku słuchaczy poruszył tematy związane z czynami zabronionymi, agresją słowną i fizyczną oraz niebezpiecznymi kontaktami 
z osobami obcymi – zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. 
Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, wzięli udział w dyskusji, zadawali liczne pytania, co świadczyło o dużym zainteresowaniu poruszanym tematem. 
Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości  i bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły. 
 
 Pedagog szkolny
 
---
---
---

Komentarze 0

Zapisy i przyjmowanie wniosków do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej

Opublikowano 22-03-2017::Admin

Dokumenty wymagane przy zapisaniu dziecka do oddziału przedszkolnego:
- wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego,
- oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające kryteria przyjęć wymienione w pkt. 2  wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
    
Dokumenty wymagane przy zapisaniu dziecka do klasy pierwszej:
- zgłoszenie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie SP 1 Parczew,
- wniosek dla dzieci zamieszkałych poza obwodem SP1 Parczew,
- dokumenty potwierdzające kryteria przyjęć wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

W chwili składania wniosku lub zgłoszenia w sekretariacie szkoły rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dokumentów poświadczających poprawność wpisanych danych tj: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia.
DRUKI ZGŁOSZEŃ, WNIOSKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ DOSTĘPNE SĄ DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY ORAZ ZE STRONY INTERNETOWEJ: www.sp1parczew.pl

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego SP 1

...

Wniosek do I klasy SP 1

...

Zgłoszenie do I klasy SP 1

...

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

...

Oświadczenie rodziny wielodzietnej

Komentarze 0

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Opublikowano 20-03-2017::Admin

 




 

Pliki do pobrania:

..........................................................................................................................................

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

...

Kryteria rekrutacji do przedszkoli

...

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

...

Miejsce zamieszkania kandydata

Komentarze 0

Wyniki Szkolnego Konkursu ,,Pomocna Dłoń"

Opublikowano 19-03-2017::Dorota Sielska

W ostatnich dniach rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Pomocna Dłoń". Celem konkursu było przybliżenie idei wolontariatu, rozwijanie empatii i zachęcanie do pomogania oraz rozwijanie kreatywności i twórczego działania. 

czytaj więcej ...

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>