• DSC00210.JPG
 • DSC00215.JPG
 • DSC00217.JPG
 • DSC00218.JPG
 • DSC00219.JPG
 • DSC00223.JPG
 • DSC00224.JPG
 • DSC00556.JPG
 • DSC00573.JPG
 • DSC05539.JPG
 • DSC07435.JPG
 • DSC07446.JPG

L.p.

Klasa

Nazwa przedmiotu

Wykaz podręczników

1

Klasa 0

Wychowanie przedszkolne

„Kolorowe karty. Sześciolatek. Poziom B+”

- zestaw kart pracy

Wiesława Żaba- Żabińska, Anna Banaś, Klaudia Cebula, Monika Malecha, Martuna Marzec,

Jowita Piotrowska

Wydawnictwo MAC S.A.

 

 

 

Język angielski

„Kids Can Starter”

Sarah Hillyard

Wydawnictwo Macmilian Polska Sp. z o.o.

 

 

 

Religia

„Tak! Jezus mnie kocha”. Podręcznik do religii dla dziecka sześcioletniego

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wydawnictwo Jedność, Kielce
Nr dopuszczenia AZ-04-01/20-KI-1/20

 

2

Klasa I

Religia

„Poznaję Boży Świat”. Podręcznik do religii dla klasy pierwszej szkoły podstawowej.

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Wydawnictwo Jedność, Kielce

Nr dopuszczenia AZ-11-01/18-KI-4/20

 

3

Klasa II

Religia

„Odkrywam Królestwo Boże” – podręcznik do religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej.

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wydawnictwo Jedność, Kielce

Nr dopuszczenia AZ-12-01-/18-KI-7/21

 

4

Klasa III

Religia

„Poznaję Jezusa” Podręcznik do nauki religii dla klasy trzeciej

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wydawnictwo Jedność Kielce

AZ-13-01/18-KI-14/22

 

Zeszyt ćwiczeń

5

Klasa IV

Religia

„Odkrywam życie z Jezusem”. Podręcznik do nauki religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wydawnictwo Jedność, Kielce

AZ-14-01/18-KI-19/23

 

Zeszyt ćwiczeń

6

Klasa V

Religia

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”.  Podręcznik do religii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wydawnictwo Jedność, Kielce

Nr dopuszczenia AZ-21-01/20-KI-2/20

 

Zeszyt ćwiczeń

7

Klasa VI

Religia

„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” – podręcznik do religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wydawnictwo Jedność, Kielce

Nr dopuszczenia AZ-22-01/20-KI-4/21

 

Zeszyt ćwiczeń

8

Klasa VII

Religia

„Szczęśliwi, którzy czynią dobro. Podręcznik do nauki religii”

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wydawnictwo Jedność, Kielce

AZ-23-01/20-KI-10/22

 

Zeszyt ćwiczeń

9

Klasa VIII

Religia

„Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość. Podręcznik do nauki religii”

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Wydawnictwo Jedność, Kielce

AZ-24-01/20-KI-14/23

 

Zeszyt ćwiczeń